PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY DRONŮ JSOU DÍKY NOVÉ ONLINE PLATFORMĚ DOSTUPNÉ VŠEM

19 února 2019

Stále více firem začíná k nutným interním kontrolám využívat drony. Mnohdy uvažují i o koupi vlastního dronu, proti nim však stojí rychlý vývoj technologií, nedostatek zkušeností i kvalifikovaných pracovníků. Jednoduché řešení nabízí nová platforma ALEEGO spuštěná v říjnu minulého roku, jež propojuje piloty dronů se zákazníky, kteří potřebují letecké snímkování a následnou analýzu dat.

S rozvojem bezpilotních prostředků obecně nazývaných drony se zaměření na jejich využití dostává do oblastí, s nimiž se v původním vývoji nepočítalo. Od prvotně vojenského využití se drony velmi záhy rozšířily do civilního prostředí, kde se uplatnily zejména ve filmové a reklamní tvorbě, a následně mezi společnostmi provádějícími služby v průmyslu. Zde se s velkou oblibou používají na inspekce technologických zařízení a budov, výpočty kubatur nebo 3D modelování. I přes rostoucí popularitu dronů mezi firemními zákazníky se značná část firem stále uchyluje ke konvenčním řešením, jako je snímkování a provádění inspekcí z klasických letadel či vrtulníků. Jejich využití je oproti dronům násobně dražší, v menších objemech prací nákladnější a časově náročné.

Některé společnosti o využití dronů uvažují, jiné se cestou pořízení vlastních dronů již vydaly a provádí s nimi činnosti potřebné pro svůj provoz nebo údržbu. Ne zcela benevolentní legislativa však na tyto činnosti klade podmínky, které si v počátcích málokterá společnost uvědomuje. Provoz dronů totiž nad rámec vlastního létání vyžaduje také administrativní úkony, jež společnost brzdí nebo ve vykonávání daných činností omezují. Stejně důležitými faktory jako je legislativa, jsou i nároky na kvalifikovaný personál a techniku, která se vyvíjí doslova raketovým tempem. Každý den se objevují zprávy o technologických novinkách v oblasti bezpilotních prostředků. Ve všech koutech světa se pracuje na vývoji nových aplikací, jež pomohou zefektivnit průmyslové inspekce i podnikání obecně. Udržet tak technologickou úroveň může znamenat nekončící investice.

Rozvoj komerčního použití dronů v České republice kopíruje světové trendy a v současné době je v ČR více než 400 legálních provozovatelů dronů. Ne všichni tito provozovatelé jsou zaměřeni na provádění inspekčních činností a zpracování získaných dat do formátů dle požadavků zadavatele.

ALEEGO je novou online platformou, na níž si zákazníci mohou rezervovat mise dronů s kvalifikovanými piloty. Profesionální snímkování a sběr dat si může objednat každý, kdo letecká data potřebuje pro své podnikání. Využití se nabízí především v sektorech, jako jsou stavebnictví, obnovitelné zdroje energie, nemovitosti nebo některá odvětví zpracovatelského průmyslu.

Platformu ALEEGO využijí zákazníci, kteří potřebují letecké snímkování a následnou analýzu dat od jednoho spolehlivého dodavatele. ALEEGO tak může pomoci firmám dosáhnout lepší produktivity, bezpečnosti a efektivity, umožní jim digitalizovat podnikání a převést letecké údaje na business intelligence. Z dostupných dat od stávajících zákazníků ALEEGO s.r.o. vyplývá, že například v oblasti inženýrských staveb je díky použití dronů možné měřit zásoby stavebního materiálu až dvanáctkrát rychleji. Pojišťovny pak mohou až zdvojnásobit počet případů zpracovaných za den.

Celý článek zde